Fout

  

Een museum openen is in de huidige tijd niet gemakkelijk. Cultuur kost geld. Dat is ook hier het geval.

Voor wat betreft het ontvangen van sponsorbijdragen moet geconstateerd worden, dat het museum niet succesvol is geweest. Momenteel (januari 2017) wordt gediscussieerd over de toekomst van het museum.
YON-Vormgeefwerk
www.yon-vormgeefwerk.nl
Yon-Vormgeefwerk te Blaricum heeft, in het kader van sponsoring,  de nieuwe huisstijl van het museum ontworpen. Het creatief genie achter YON is Marion Klerken, afkomstig uit Boekend. Bij YON kunt u terecht voor al uw vormgeefwerk, brochures, logo's, huisstijl, totaalconcepten etc. Marion ontwerpt al ruim vijftien jaar met hart en ziel. De vonk slaat over op het geleverde product, er is altijd sprake van een verrassend resultaat dat in het oog springt. Niet voor niets ontvangt YON opdrachten, groot en klein, uit heel Nederland.